Ansatte

Andungen

Kjersti Roligheten

Stilling: Pedagogisk leder
kjersti.roligheten@sf-nett.no

Kjetil Bang-Høiland

Stilling: Barnehagelærer

Ann Lisbeth Polland

Stilling: Barnehagelærer

Sølvi Kleppseter

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Marianne Bech Bjerva

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Bevern

Elin Bærulfsen

Stilling: Pedagogisk leder

Synnøve Klausen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Kjetil Bang-Høiland

Stilling: Barnehagelærer

Kristin Mælandsmo Eliassen

Stilling: Barnehagelærer

Gjedda

Helene Falkback

Stilling: Støttepedagog
helene_falbach@hotmail.com

Kari - Anne Breili

Stilling: Pedagogisk leder

Kjetil Bang-Høiland

Stilling: Barnehagelærer

Jon Roger Moriz Hanssen

Stilling: Assistent

Lisbeth Rekaa

Stilling: Assistent

Andre ansatte

Eva Solesvik

Stilling: Styrer