Nyhetsarkiv

  • Vedtekter

  • Være sammen

    Vi startet i høsten 2015 å jobbe med Være sammen , som passer godt til vår visjon : Vi skal gi alle tid, omsorg og respekt.
    Vi er opptatt av å lære hvordan vi kan lære å ta vare på hverandre . Dette lærer vi blant annet gjennom bøkene om Løven

  • Styret /SU 2017/2018

  • Planleggingdager 2018