Styret /SU 2016/2017

Styret /SU 2016/2017

 

Styret Stokkevannet barnehage 2016/2017

Styreleder : Hilde Avløs Grande 

Nestleder : Iselind Bjurholdt

Styremedlemmer : Maria Guriby, Joakim Olsen  og Stig Simonsen 

Ansatte representant: Ann Lisbeth D. Polland

Vara : Gunnar Vinje  og Helge Gjerseth

S.U leder : Jon Einar Bergsland 

Su medlemmer : Maria Guriby, Kristin Eliassen og Ann Lisbeth D Polland.