Styret /SU 2017/2018

Styret /SU 2017/2018

 

 

Styreleder : Hilde Avløs Grande 

Nestleder : Stig Simonsen 

Styremedlemmer : Lindy Haukedal,, Joakim Olsen  og Helge Gjerseth 

Ansatte representant: Ann Lisbeth D. Polland

Vara : Gunnar Vinje  og Gunnar Kristensen  

SU leder :Jon Einar Bergsland 

Su medlemmer : Lindy Haukedahl , Kristin Eliassen og Ann Lisbeth D Polland.