Være sammen

Vi startet i høsten 2015 å jobbe med Være sammen , som passer godt til vår visjon : Vi skal gi alle tid, omsorg og respekt. Vi er opptatt av å lære hvordan vi kan lære å ta vare på hverandre . Dette lærer vi blant annet gjennom bøkene om Løven

Vi jobber med Være sammen på mange måter. Noe av det som har fenget mest er musikken , og når vi gjør noe sammen alle i hele barnehagen. 

Det viktigste med dette arbeidet er hvordan personalet møter og anerkjenner barna , og hjelper dem i sin sosiale utvikling.