Andungen

Dette bildet viser barne massasje som er med å gi barna ro og kontakt .

ANDUNGEN:

Andungen består av 14 barn  og  4 voksne

Vi legger vekt på omsorg og barnas behov. Barna skal få varierte opplevelser sammen med voksne de er trygge på. 

Dagsrytme på Andungen :

06.45- 08.30: Frokost

06.45 - 09.30 : Fri lek

10.15- 10.30:Aktiviteter /grupper

 

 

10..00 -10.15 : Samlingsstund

10.15- 11.00 Håndvask og mat

11.00 - 12.00: Bleieskift påkledning og legging

12.00- 13.15 Utelek , sovning (møter , pauser , legging,vekking, påkledning av        barn som våkner )

13.30- 14.00: Håndvask og  mat

14.00- 16.45: Bleieskift,  eventuelt legging, lek ute eller inne.

16.45: Barnehagen stenger.

AKTIVITETER:

På Andungen jobber vi med ulike temaer ut fra rammeplanens fagområder. Målet er å gi barna noen få nye opplevelser og erfaringer i forhold til hvert fagområde. Vi har fokus på fysisk aktivitet, og alle får prøve seg i klatreveggen, gymsalen, dans, turer, Mini-Røris og hinderløyper.

Hverdagen i barnehagen er også full av fysiske utfordringer. Vi oppmuntrer og hjelper barna til å lykkes i 

Barna sover ute i sine egne vogner under et overbygd tak. 

 

 

 Velkommen til Andungen !