Andungen

ANDUNGEN:

Andungen består av maks 15 barn  og  4 voksne

SOVERUTINER PÅ ANDUNGEN:

Barna sover i sin egen vogn.

Barna bindes fast i tilhørende sele.

Vognene står under taket bak.Det er viktig at det er vogner med 4 hjul slik at de står stabilt. Barna trenger også sele , nett og regntrekk til vognen.

De  voksne er bak i utetida eller det blir brukt baby call. Vognene blir jevnlig sjekket.

Er det for få voksne til å være bak, bærer en voksen på babycall. Denne voksen har ansvar for å sjekke vognene jevnlig. (minst hvert 10. minutt)

Er vi inne på ettermiddagen og noen fortsatt sover, sett vognene utenfor det store vinduet på Andungen så vi ser dem.

Dagsrytme på Andungen :

06.45- 08.30: Frokost

06.45 - 09.30 : Fri lek

10.15- 10.30:Aktiviteter /grupper

10..00 -10.15 : Samlingsstund

10.15- 11.00 Håndvask og mat

11.00 - 12.00: Bleieskift påkledning og legging

12.00- 13.15 Utelek , sovning (møter , pauser , legging,vekking, påkledning av        barn som våkner )

13.30- 14.00: Håndvask og  mat

14.00- 16.45: Bleieskift,  eventuelt legging, lek ute eller inne.

16.45: Barnehagen stenger.

AKTIVITETER:

På Andungen jobber vi med ulike temaer ut fra rammeplanens fagområder. Målet er å gi barna noen få nye opplevelser og erfaringer i forhold til hvert fagområde. Vi har fokus på fysisk aktivitet, og alle får prøve seg i klatreveggen, gymsalen, dans, turer, Mini-Røris og hinderløyper.

Hverdagen i barnehagen er også full av fysiske utfordringer. Vi oppmuntrer og hjelper barna til å lykkes i akebakken, i ribbeveggen, hoppe ned på tjukkasen, klatre opp på stellebordet m.m. Å se gleden i ansiktene deres når de lykkes er ubeskrivelig.

Velkommen til Andungen !