Bevern

Vi har et spennende nærmiljø med både veibygging og jordbruk .

 

Litt om oss på Bevern :)

Vi er en avdeling med 13 barn mellom 2-3 år.

Vårt mål er å gi barna en trygg, innholdsrik og variert hverdag i barnehagen.

I samråd med barna jobber vi med ulike tema/prosjekt ut i fra rammeplanens fagområder.

Vi har fokus på at barna skal være i fysisk aktivitet hver dag. Vi har blant annet faste turdager, klatregrupper, minirøris og uteområdet i barnehagen blir brukt aktivt.

Her jobber det beviste voksne som er flinke til å se hvert enkelte barn, og legger opp hverdagen etter barnas behov og ønsker.

Velkommen til oss :)