Gjedda fra 01.08.2017

Litt om oss på Gjedda 

Vi er en avdelinger med 20 barn fra  4-5 år.

Ut fra barnehagens og rammeplanens målsetning om livsmestring og helse vil vi ha hoved fokus på fysisk aktivitet og språk stimulering.