Fiske tur til Ambervann

Alle barna på Gjedda og noen fra Bever var en hel dag på tur til Ambervann i Bamble og fikk masse fisk ! Fisken ble tatt med til barnehagen og alle fikk smake påfølgende fredag !